Vráťme krajine tvár

Ďakujem za Vaše hlasy v parlamentných voľbách 2010, vážim si Vašu podporu a dôveru.

Krajina potrebuje novú, úprimnejšiu politiku. Ústretovejšiu k občanom a ich potrebám, otvorenejšiu pre reálne, nekomplikované riešenia. Riešenia pre ľudí z každého regiónu Slovenska. Len s krúžkom od Vás môžem tieto hodnoty aj skutočne presadzovať.

Stalo sa vám už niekedy, že ste pri cestovnaní v zahraničí mali pocit, akoby ste boli v inom svete? Príjemný pocit vás sprevádza pri ceste autom pohľadom na čistú, úhľadnú krajinu, kde i súčasná architektúra rešpektuje ráz prostredia a tradície a vytvára kontinuitu generácií. Príjemne sa cítite i v obchode, kde vás privítajú úsmevom a sú vám „k službám“ ale aj v reštaurácií, kde majú s vami trpezlivosť, kým sa prehryziete cez cudzojazyčný jedálny lístik. A ak máte trochu šťastia, tak vám v tom nečakane pomôže čašník, ktorý sa vám prihovorí rodnou slovenčinou. Nepoložili ste si vtedy otázku, prečo je v cudzom prostredí, kde ho nikto nepozná, taký prívetivý a úslužný?  Veď doma, medzi svojimi, si musíme dávať pozor, aby sme čašníka neobťažovali prílišnými požiadavkami.

Možno som trochu prehnal, ale snažil som sa vystihnúť podstatu môjho pohľadu na potreby našej krajiny. Krajiny, ktorú zdevastoval minulý režim v dvoch hlavných oblastiach, v ktorých aj po dvadsiatich rokoch slobody prešľapujeme na mieste. Vzal krajine jej tvár násilným vyvlastnením a vtlačením pečate viditeľných výdobytkov komunizmu. Tým, že pôda, polia, fabriky nemali svojich skutočných vlastníkov, ktorí sa o svoj majetok starostlivo starali, zakódoval do celej generácie ľahostajnosť k svojmu okoliu. Ani dnes mnohí nemajú problém vyhodiť vrecko so smeťami priamo z idúceho auta, alebo z okna bytovky. Tým, že prácu musel mať každý, vzal jej skutočnú hodnotu, o ktorú treba bojovať a vážiť si ju. Preto sa Slovák v zahraničí snaží viac ako doma, lebo príde do prostredia, kde si jeho prácu, ak si ju poctivo vykoná, aj vážia. 

SLOVENSKO POTREBUJE OBNOVIŤ TVÁR KRAJINY, naučiť ľudí, že v kvalitnejšom prostredí sa lepšie žije. Potrebuje také zákony, ktoré neumožnia tým, ktorí zneužívajú moc a peniaze, robiť, čo sa im zachce. Stavať tam, kde sa to nehodí, budovať si "pomníky", ktoré popierajú charakter krajiny, ničia jej prírodné bohatstvo a devastujú naše obce a mestá. Nevkusné paneláky, napr. v podhorských oblastiach, boli tiež len pomníkom niekoho konkrétneho, kto kedysi aj takto uplatňoval aroganciu moci.

SLOVENSKO POTREBUJE OBNOVIŤ AJ TVÁR NAŠICH VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV. Rešpektovať jeden druhého a vážiť si prácu iného. Potrebuje, aby sme spoločne vytvorili také podmienky, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj a ľuďom prinesú perspektívnu prácu. Preto verím v investície do vzdelania a inovácií, lebo len kvalifikovaný odborník si udrží prácu. Rovnako vedec, ako aj murár.

POPRI BUDOVANÍ VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI MUSÍ SLOVENSKO POCHOPIŤ, ŽE JEDNÝM Z NAŠICH NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍCH HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ JE CESTOVNÝ RUCH. Všetky doterajšie vlády by si mali spytovať svedomie, prečo urobili pre jeho rozvoj tak málo. Preto ako poslanec národnej rady sa chcem venovať tomu, čo považujem za najperspektívnejšiu príležitosť pre Slovensko. Lebo nikde nie je ukrytých viac pracovných príležitostí ako v turizme. Musíme vytvoriť systémové podmienky pre malých a stredných podnikateľov v turizme, nasmerovať do tejto oblasti eurofondy.

Keď si vyčistíme krajinu, naučíme sa poskytovať služby na úrovni, budeme sa viac usmievať, príde nie len viac turistov, ktorí nám dajú zarobiť, ale aj nám samotným sa tu bude lepšie žiť. PRETO VRÁŤME KRAJINE TVÁR!

Ivan Harman, máj 2010