Granty v Žiline by sa mali opäť rozdeľovať transparentne

TLAČOVÁ SPRÁVA POSLANECKÉHO KLUBU SDKÚ – DS (MZ V ŽILINE)

Granty v Žiline by sa mali opäť rozdeľovať transparentne a odborne

Na návrh poslaneckého klubu SDKÚ-DS, poslanci MZ v Žiline prijali 30. 5. 2011 uznesenie na ochranu Grantového systému mesta. „Uznesenie a aj návrh samotného  všeobecne záväzného nariadenia je reakciou na bezprecedentné zasahovanie primátora Igora Chomu do práce nezávislých odborníkov a komisií. Vytvorením VZN sa presne určia pravidlá. Grantové dotácie sa majú prerozdeliť medzi najkvalitnejšie projekty Žilinčanov a o ich kvalite transparentne rozhodujú odborné komisie. Do ich práce by nikto nemal zasahovať, ani primátor,“ uviedol Peter Fiabáne, predseda poslaneckého klubu SDKÚ –DS a jeden zo zakladateľov Grantového systému mesta Žilina.     

Obnovením grantového systému v roku 2007 vznikol jeden z najväčších samosprávnych grantových systémov na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je podpora občianskych aktivít, neziskového sektora, aktívnych jednotlivcov a organizácií, či zmysluplných nápadov, ktoré pomôžu skvalitniť život v meste.

V roku 2011 primátor Igor Choma ignoroval odporúčania piatich odborných komisií a mestské granty prerozdelil podľa vlastného rozhodnutia. Porušil tým dlhoročnú tradíciu, ktorú rešpektoval nielen predchádzajúci primátor Ivan Harman, ale aj jeho predchodca Ján Slota. Choma neakceptoval závery oficiálnych hodnotiacich komisií a sám zmenil výšku pridelených financií pri viac ako 130 zo 184 hodnotených žiadostí. 

Zoznam zmien v hodnotení projektov po zásahu Igora Chomu

Súvisiace články: Choma rozdáva v Žiline granty sám

Súvisiace články: Stanovisko členov hodnotiacich komisií ku výsledkom grantového systému

 

Naspäť