Od februára 2011 poslancom NR SR

1. februára 2011 som zložil sľub poslanca NR SR. V parlamente som členom poslaneckého klubu SDKÚ-DS a pracujem v dvoch výboroch: Výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti SIS.

Z členstva v týchto výboroch, ale aj z mojich predchádzajúcich skúseností a profesionálnej praxe vyplývajú témy, ktoré sú a budú pre mňa v mojej parlamentnej práci dominantné. A to hlavne transparentnosť a efektívnosť v správe vecí verejných, samosprávny rozvoj našich miest a obcí, problematika regionálneho rozvoja, kde veľkú rezervu vidím najmä v rozvoji turizmu na Slovensku. Venujem sa aj legislatívnemu prostrediu a činnosti spravodajských služieb.

Naspäť