Žilina má konečne útulok pre psov

Občianske združenie Žilinský útulok a Mesto Žilina predstavili projekt najmodernejšieho útulku a karanténnej stanice na Slovensku. V oplotených kotercoch v Mojšovej Lúčke bude priestor pre minimálne 40 psov. V útulku budú umiestňované opustené, túlavé a týrané psy. Pracovníci útulku ich ošetria, nakŕmia, zabezpečia základnú odbornú starostlivosť a následne budú organizovať zverenie do starostlivosti.

Príbehom útulku odstraňujeme v Žiline niekoľkoročný hendikep. Spolu s aktivistami sme dlhodobo hľadali vhodný pozemok a koncepčné riešenie tohto problému. Zároveň sme sa snažili spojiť komunitu ľudí, ktorí sa venujú opusteným a týraným psom. Toto sa podarilo. Útulok je mimo mesta a v lokalite, kde neruší. Na už existujúci útulok je jednoduchšie získavať aj ďalšie finančné prostriedky z rôznych grantov alebo darcovských príspevkov“, uviedol primátor Ivan Harman.

Koterce aj búdy sú murované a steny obložené mrazuvzdorným obkladom tak, aby boli ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. Časť búd je vybavená vyhrievacími podložkami. Útulok je delený na dve časti. V jednej je karanténna stanica, kde je posudzovaný každý prijatý pes, či je zdravý a vhodný na adopciu. Druhá je verejná, kde už budú psy vhodné na adopciu“, informovala Alexandra Orčíková z OZ Žilinský útulok.

Útulok by mal byť v plnej prevádzke do konca roka. Už teraz funguje webová stránka (virtuálny útulok): www.utulokzilina.sk a nájdete ho aj na Facebooku – utulokZilina.sk.

Prezentácie útulku sa zúčastnili novinári, zástupcovia RVPS (regionálnej potravinovej a veterinárnej správy) a ochranárskych organizácii ako sú Psia duša a Dočasná opatera a podporu vyjadrila aj Sloboda zvierat (SZ): „Naša organizácia sa veľmi potešila touto správou a oceňuje snahu mesta Žilina, ako aj OZ Žilinský útulok o humánne, zákonné a etické riešenie voľne sa pohybujúcich psov v meste. Prajeme vám veľa úspechov pri tejto náročnej a zároveň nádhernej činnosti a sme ochotní vám pomôcť,“ povedala Romana Březinová – inšpektorka SZ. „Okrem útulku pripravujeme s občianskymi aktivistami aj ďalšiu aktivitu, a to sterilizáciu a kastráciu psov v problémovej lokalite na Bratislavskej ulici,“ dodal Ivan Harman.

Mesto Žilina začalo v septembri 2010 veľký projekt Žilina bez psích exkrementov mobilnými zariadeniami. Jeho súčasťou je aj bezplatná linka a e-mailový kontakt na monitoring túlavých psov: pes@zilina.sk a tel.: 0800 183 833. Na túto linku môže volať bezplatne každý občan Žiliny, či už z pevnej linky alebo z mobilnej siete.

V spolupráci s občianskym združením K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky bolo nainštalovaných 50 špeciálnych košov na psie exkrementy predovšetkým na sídliskách Solinky a Vlčince. Problematiku psov v Žiline rieši aj referát kynológie Mestskej polície, ktorý vznikol v roku 2007.

Naspäť