Vyhodnotenie súťaže o návrh na billboard

Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojimi návrhmi a hlasovaním zapojili do súťaže o najlepší návrh billboardu!

š záujem nás nesmierne potešil. Prezentujeme vám výsledky súťaže:

Do súťaže sa zapojilo 25 autorov, ktorí nám zaslali celkovo 34 návrhov na billboard. Do hlasovania prišlo spolu 2 766 hlasov. Najviac hlasov, celkovo 944,  získal návrh č. 18 od autora Sam. S.

Autori piatich návrhov, ktoré získali najviac hlasov, budú odmenení vecnou cenou, ktorá im bude odovzdaná na osobnom stretnutí s primátorom. Bližšie informácie autorom návrhov poskytneme prostredníctvom e-mailu.

Vyhodnotenie súťaže, 5 najúspešnejších návrhov súťaže:

1. miesto - Sam. S. (944 hlasov)

2. miesto - Denis K. (866 hlasov)

 

3. miesto - Matúš P. (183 hlasov)

4. miesto - Martina C. (110 hlasov)

5. miesto - Miroslava B. (72 hlasov)

Naspäť