Prímestské časti už nie sú na okraji záujmu

V prímestských častiach sa rekonštruujú a budujú komunikácie a verejné priestranstvá. Aktuálne sa vysádzajú stromy v Považskom Chlmci a Budatíne. V Bánovej sa zveľadilo námestie, rekonštruovali sa cintoríny.   

Oprava ciest a chodníkov

Historicky najväčší projekt rekonštrukcie komunikácií sa pripravoval tri roky. S konkrétnou realizáciou sa začalo práve v tzv. prímestských častiach – vo Vraní, Brodne, Bánovej, Zádubní, Závodí, Budatíne, Mojšovej Lúčke a Žilinskej Lehote. Odtiaľ sa stavebné mechanizmy postupne presunuli do centra mesta a na sídliská.  „Vo Vraní sa opravili ulice Labutia, Stehlíková, Ďatlová, na cintorín, K Rochovici, v Brodne – Kapustová, Za Roháčovce. Začal sa tiež rekonštruovať kultúrny dom vo Vraní, v Považskom Chlmci to boli chodníky ale aj napríklad úpravy na cintoríne a dome smútku,“ skonštatoval Ján Púček, poslanec mestského zastupiteľstva.

Cintoríny

Tento rok to bola oprava strechy a klampiarskych prvkov na dome smútku v Považskom Chlmci, maliarske a natieračské práce na dome smútku na cintoríne v Bytčici, rozšírenie cintorínov v Trnovom a vo Vraní, kde sa buduje kompletné nové oplotenie spolu s chodníkmi, dokončená je rekonštrukcia na cintorínoch v Zástraní a Zádubní. Na cintorínoch pribudli lavičky. V roku 2009 zabezpečilo Mesto Žilina obnovu Domu smútku v Brodne, natrel sa plot a vybudovali sa chodníky zo zámkovej dlažby na  cintorínoch v Zástraní a Zádubní  a asfaltový chodník v Zástraní, opravilo sa aj oplotenie a vyrobili sa nové brány na cintorínoch v Bánovej a Považskom Chlmci.

Bánová sa rozvíja

Prímestské časti už nie sú na okraji záujmu. Svedčí o tom aj zrekonštruované námestie v Bánovej a jeho úprava. Nasadila sa zeleň, vznikol chodník, cyklotrasa a nové parkovacie miesta, ktoré si v tomto prípade veľmi pochvaľujú aj farníci. „Bánová sa po rokoch rozvíja a je tam čoraz krajšie. Prisťahovalo sa tam veľa mladých rodín, všetko sa tam obnovuje, stavia, rekonštruuje,“ pochvaľuje si Bánovčanka Beáta Staňová. Oceňuje, že sa spravilo námestie a zlepšil sa prístup do kostola: „Je to fajn hlavne pre starších ľudí. Bolo by vhodné zriadiť pre nich stacionár priamo v Bánovej.“

Gazdovský dvor v Budatíne sprístupnený verejnosti

Od  septembra môžu obyvatelia Žiliny a okolia navštevovať Gazdovský dvor v Budatíne (bývalý Školský majetok). „Na Gazdovskom dvore je možné vidieť poníky, kozičky, zajace, vietnamské prasiatka, sliepky, morky, japonské prepeličky. Dvor postupne budujeme a zveľaďujeme za účelom prezentácie malých hospodárskych zvierat, ktoré sa z povedomia hlavne dnešnej mládeže vytrácajú. Je dobré, že v meste sa podarilo vybudovať Turististickú informačnú kanceláriu a že sú podujatia, ktoré pripomínajú naše tradície. Bol by som rád, keby turisti a Žilinčania spoznali náš projekt,“ hovorí Tibor Suchánek.  

Návšteva Gazdovského dvora pre jednotlivcov a skupiny je možná na základe telefonického dohovoru na tel. čísle 0905 505 712. „Uvítame najmä materské a základné školy ako aj všetkých milovníkov zvierat,“ dodal Suchánek.

Cesty v prímestských častiach boli desaťročia v dezolátnom stave, ich stav sa v tomto období zmenil.  Nová náučno-oddychová zóna v mestskej časti Vranie. Meria takmer kilometer, smeruje na Brodno. Vybudovalo ju občianske združenie Naše Vranie a projekt bol spolufinancovaný z Grantového systému mesta Žilina sumou 4 000 €. Na slávnostnom otvorení – riaditeľka ZŠ s MŠ Brodno Emília Sidorová, primátor Ivan Harman a poslanec Ján Púček. Relax pri  Kysuci. Na prechádzke si môžu ľudia pozrieť informačné tabule s historickým, zemepisným a prírodopisným obsahom. Sú tam aj lavičky. „Bánová sa po rokoch rozvíja a je tam čoraz krajšie. Prisťahovalo sa tam veľa mladých rodín, veľa sa tam obnovuje, stavia, rekonštruuje.“

Naspäť