Najreálnejší kandidáti Harman a Vážny

Podľa prieskumov a analýz bude v komunálnych voľbách dôležitý každý hlas. V Žiline sa ukazuje ako najreálnejší kandidát Ivan Harman. 

Analýza volebných programov kandidátov vo voľbách do samosprávy obcí – to je názov nového projektu Európskeho inštitútu právnej vedy a humanistických štúdií, ktorý na tlačovej konferencii prezentoval jeho riaditeľ JUDr. Ján Nota. Programy kandidátov na post primátora miest Banská Bystrica a Žilina podrobili odborníci hodnoteniu, v ktorom posudzovali najmä ich súlad so zákonom o obecnom zriadení, efektívnosť využitia legislatívy, či transparentnosť navrhovaných riešení. 

Výsledkom analýzy je výber kandidátov, ktorých volebné programy najlepšie korešpondujú s určenými kritériami. Hodnotenie má voličom pomôcť zorientovať sa vo víziách, programoch a sľuboch jednotlivých kandidátov, a to tým, že poukazuje na ich reálnosť, objektívnosť, zákonnosť, efektívnosť a transparentnosť.

Najreálnejšiu ponuku voličom dali podľa nášho hodnotenia kandidát SDKÚ – DS  Ivan Harman v Žiline a nominant SMER-u Ľubomír Vážny v Banskej Bystrici. Ich ponuka vychádza z možností obecnej samosprávy. Navrhnuté riešenia sú naviac kontrolovateľné verejnosťou, merateľné a teda transparentné. Ostatní kandidáti majú program, ktorý nie je merateľný, alebo ich sľuby sú veľmi vzdialené realite obecného zriadenia. Súčasťou analýzy je tiež vyhodnotenie programov hlavných kandidátov v Bratislave, avšak s dôrazom na transparentnosť a bez ambície vyhodnotenia.

Európsky inštitút sľubuje rovnakú analýzu aj na tému korupcie. Celú analýzu si môžu čitatelia pozrieť na portáli pravnarevue.sk.

Zdroj: www.pravnarevue.sk

Naspäť