Mestský úrad získal ocenenie za vysokú kvalitu služieb

Mestský úrad v Žiline získal certifikát systému riadenia úradu podľa EN ISO 9001:2008, ktorý potvrdzuje, že úrad poskytuje služby pre klientov vo vysokej kvalite a v súlade s touto európskou normou.

„Zatiaľ nie je bežné, že na Slovensku tento certifikát získa mestský úrad. Certifikát platí tri roky a v ročných intervaloch sa vykonáva dohľadový audit, ktorý priebežne preveruje, či sa dodržiavajú stanovené ciele. Je to prezentácia toho, že služby ktoré poskytuje mestský úrad pre občanov sú vo vysokej kvalite,“ povedal nezávislý audítor Ladislav Papík pri slávnostnom odovzdaní certifikátu. Udelenie certifikátu neznamená, že mesto Žilina dostalo nejaké formálne ocenenie.

Na to, aby ho dostalo, muselo splniť určité podmienky a kvalitu poskytovaných služieb bude musieť udržať. „Počas roka boli všetci pracovníci úradu pripravovaní na získanie certifikátu systému riadenia úradu v činnosti výkon samosprávy a prenesený výkon štátnej správy. Tento proces vyvrcholil tzv. ostrým auditom, ktorého výsledkom je získanie certifikátu systému riadenia úradu,“ dodal Pavel Požoni, zástupca prednostu Mestského úradu v Žiline.
 

Naspäť