Čo sme sľúbili, to sme splnili

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,

takto pred trochu viac ako 4 rokmi som sa postavil pred verejnosť a oficiálne oznámil rozhodnutie, osobne sa pokúsiť ukončiť jednu éru nám všetkým dobre známeho istého politika, jednu éru v živote nášho mesta. Nebolo to ani jednoduché rozhodnutie. Mnohí viete, a nie je to žiadne tajomstvo, že sme roky pripravovali, pracovali a podporovali (či už ja osobne, mnohí moji kolegovia, ale aj SDKÚ ako zásadná opozičná sila vo vtedajšej Žiline) iného primátorského kandidáta, ktorý to ale (takpovediac o päť minút dvanásť) a doslova na poslednú chvíľu vzdal. Keď sa človek blíži k veľkému rozhodnutiu, spojenému s veľkou zodpovednosťou, a o ktorom nevie ako dopadne, ale vie že, bude mať zásadný vplyv na jeho ďalší život, neraz sa mu roztrasú kolená. Dôležité je ale vydržať. Nebudem vás dnes presviedčať, že mne sa v uplynulých 4 rokoch ani raz tie kolená neroztriasli.

Najmä v počiatkoch, keď sme nachádzali v úrade nečakané prekvapenia v podobe desiatok miliónov nezaplatených faktúr, stoviek miliónov v už takmer prehratých súdnych sporoch či množstve podivných zmluvných vzťahov a právnych rébusov. Veľmi živo si spomínam ako mi dvaja v tom čase vysoký ústavný činitelia priateľsky doniesli isté dokumenty, s tým, že asi o tom nevieš, ale aj toto máš na stole. A vzápätí už, obrazne povedané, exekútor klopal na dvere. Koniec koncov mnohé z prípadov Žiliny sa stali legendárnymi a možno aj obohatili právnu literatúru a teóriu. Príbeh jednej zmenky, či skôr bankovej záruky mesta Žilina je viac ako legendárny, so všetkým čo k tomu patrí a sledovať stopu tejto pohľadávky po všetkých turistických destináciách na Karibských ostrovoch, Seychelách či štátu Delavare by bolo úsmevné a možno aj príjemné, keby sa to netýkalo prežitia nášho mesta. A takýchto tvrdých orechov bolo množstvo.

Ešte na ilustráciu spomeniem, ako sme na právnom a majetkovom odbore našli prázdne police, kde chýbalo množstvo zásadných zmluv a v počítači chýbal hardisk.

V tej chvíli nás viacerých oblial nielen pot a možno niekedy až beznádej.

ALE VYDRŽALI SME.

Vysúkali sme si rukávy a pustili sa do práce. Do mravenčej a systematickej práce, nie do populistickej hystérie. Mnohí mi totiž vtedy vyčítali, že sme urobili veľkú chybu, ak sme nemedializovali všetky obludnosti, ktoré sme nachádzali. Možno by sme dnes boli miláčikovia médií, pretože tie majú najradšej škandály a najpopulárnejší na Slovensku, ale neviem, ako by sme tieto balvany odhadzovali ...(s bubnom na zajace). 

Dokonca toto dnes niektorí protivníci zneužívajú a hovoria, že sme s Jánom Slotom uzavreli pakt či spolupracovali. Je to absurdné a obludné zároveň. Stačí sa pozrieť, koľko nastražených mín sme zneškodnili, koľké, kamsi nasmerované milióny sme zachránili v ukončených súdnych sporoch a podivných majetkových transakciách, aký poriadok, otvorenosť  a transparentnosť sme vniesli do hospodárenia mesta, do prijímania zásadných rozhodnutí..

Ale existuje ešte jeden dôvod, prečo som hneď v začiatkoch odmietol populistické škandalizovanie minulosti a obmedzili sme sa len na zverejňovanie faktov. Ja som predsa ľuďom sľuboval ZMENU. Vrátane zmeny spoločenskej klímy. A verte mi, len ťažko sa dajú robiť systémové reformy v prostredí rozhádanej a frustrovanej spoločnosti, to je len cesta ku nezáujmu a  apatii. A to som nemohol ani nechcel dopustiť. Mnohé naše riešenia pre ľudí totiž stáli a musia stáť práve na ich participácii. Naša vízia otvoreného mesta nevyhnutne počítala a počíta s účasťou, angažovanosťou a záujmom samotných Žilinčanov. Toto bolo pre mňa dôležitejšie, ako budovať si pozitívny imidž neustálym škandalizovaním niekoho, na koho už treba zabudnúť a za kým treba urobiť raz a navždy hrubú čiaru. O to viac mi je to smiešne, že skupiny, ktoré poukazujú na akýsi pakt so Slotom a majú toho plné ústa, mali s ním v minulosti až nadštandardné vzťahy, a niektorí majú doteraz.

Vždy som bol a dúfam, že aj budem slobodný človek, nie som nikomu ničím zaviazaný a nemám s ani prečo hrbiť. Všetky moje rozhodnutia boli slobodné a zaviazané boli len zodpovednosťou za chod mesta. A slobodu rešpektujem aj u iných,  a preto rešpektujem aj slobodné rozhodnutia druhých. Je na každom občanovi, aby sa onedlho vyjadril v slobodných voľbách. A tie budú v Žiline po dlhom čase naozaj veľmi slobodné, ponuka je pestrá a každý si môže vybrať to, čo mu najviac vyhovuje. Dnes to už nebude o voľbe väčšieho či menšieho zla. To elementárne zlo totiž už bolo porazené. Dnes už nikto nespisuje zoznamy „opozičníkov“, dnes sa už nikto nikomu nevyhráže, že po voľbách sa bude musieť vysťahovať. Aj to je svojím spôsobom výsledok ZMENY klímy, ktorá je v meste. 

Pred volebnou skúškou  sa mne kolená neroztrasú. O to skôr, že mám veľmi dobrý pocit z vykonanej práce. Nie len z osobných stretnutí s Vami, s rôznymi ľuďmi, ale aj z rôznych prieskumov je vidieť, že Žilinčania si plne uvedomujú zmenu spoločenskej klímy a registrujú mnoho pozitívnych zmien v meste. Či to budú považovať za dostatočný dôvod, aby vyjadrili dôveru opäť mne a mojim spolupracovníkom (spolubojovníkom), to prenechávam ich slobodnej vôli, ktorú rešpektujem.

Od komunálnych volieb nás delí niekoľko týždňov. Nedávno som pred médiami verejne zhodnotil svoje 4-ročné pôsobenie vo funkcii primátora. Napriek stavu, v ktorom sa mesto nachádzalo v roku 2006 a neočakávanej a ťažkej hospodárskej kríze sa teším, že sa nám v spolupráci s občanmi, poslancami MsZ, kolegami na úrade, a množstvom ďalších spolupracovníkov podarilo /splniť/ náš ambiciózny volebný program takmer celý naplniť. /na 90 %./

Na tlačovej konferencii som zhodnotil a urobil verejný odpočet  nielen z jedenástich bodov môjho volebného programu z roku 2006, ale aj z 13 bodov programu občianskeho združenia Za krajšiu Žilinu, ktoré podporovalo moju kandidatúru proti Jánovi Slotovi. Počas celého obdobia som sa cítil byť zaviazaný aj vízii Za krajšiu Žilinu, ku ktorej som sa prihlásil už pred voľbami v roku 2006. Tento moment by som rád zdôraznil najmä v súvislosti s odchodom niektorých nezávislých poslancov MsZ z klubu SDKÚ-DS. To, že mať v rukách moc je nielen honor ale najmä zodpovednosť, sa ukáže práve v zložitých situáciách, kedy treba prijímať aj nepopulárne opatrenia, alebo rešpektovať, že pravidlá sa musia dodržiavať aj vtedy, keď nám nie celkom vyhovujú. Dôvod odchodu niektorých poslancov považujem preto za čisto politický a nie vecný. Väčšinu bodov ich volebného programu sme splnili, lebo boli pre Žilinu prospešné, paradoxom je, že sme ich plnili niekedy aj bez ich pričinenia či proti ich vôli a podpore.

Naše názory sa rozišli len v jednom. Kým oni tvrdia, že sme neurobili dosť na ochranu mesta pred svojvôľou developerov, ja tvrdím, že sme urobili všetko, čo nám zákony povoľovali. Ak je výsledok nášho snaženia nedostatočný, čo si myslím i ja, tak je to preto, že zákony tohto štátu nedávajú mestám a obciam dostatok možností ovplyvňovať vlastný rozvoj usmerňovaním výstavby. V prípade uplatňovania stavebného zákona je mesto v praxi bezmocné.

Vo všetkých vo verejnosti citlivých prípadoch, postupovalo mesto od roku 2007 rovnako. Využilo všetky právne nástroje existujúcej legislatívy, ktorými mohlo ovplyvniť dopad týchto súkromných investícií na život a vzhľad mesta. To, či niekto stavia so stavebným povolením alebo bez neho a to, či dodržiava podmienky stavebného povolenia alebo nie, môže mestský stavebný úrad, žiaľ, len kontrolovať, ale nemá žiaden zákonný nástroj na fyzické zastavenie takejto stavby. Za absurdné považujem i skutočnosť, že iné štátne orgány alebo súdy môžu rozhodovať tak zásadne proti záujmom inej zložky štátu - proti samospráve. Len v prípade auparku sme podali desiatky žalôb, sťažností, odvolaní na vyššie orgány, vlastných nesúhlasných či zamietavých rozhodnutí. A prípad auparku smeruje ku tragikomickej pointe, kedy sme dostali na úrad pozvánku na slávnostné otvorenie, napriek tomu, že ešte prebieha konanie o odvolaní mesta voči rozhodnutiu KSÚ o dočasnom užívaní stavby. Neostáva mi v tejto súvislosti sa len verejne opýtať, to už niekto vie výsledok? Aj s dátumom?

Zdôrazňujem, že tieto kroky neboli namierené proti investorom, ale proti ich nedodržiavaniu predpisov, proti ich necitlivému prístupu k mestu, proti ich svojvôli, ktorá pramení z mylného presvedčenia, že kto má peniaze, môže si dovoliť všetko. Ak tomuto chorému princípu prepadli iné štátne inštitúcie, ktoré sa stali nie strážcami zákonnosti ale ochrancami záujmov investorov, mesto určite nie. Za toto som obzvlášť hrdý na našich odborných pracovníkov, ktorí mali celé štyri roky plné ruky práce a museli riešiť naozaj zložité odborné i právne hlavolamy.

Pri hodnotení predvolebných sľubov, tak svojich ako aj občianskych kandidátov, nevidím žiadne vážne pochybenia. Určite by som bol spokojnejší, keby sa nám podarilo opraviť o 5 detských ihrísk viac, ako nám nakoniec finančné prostriedky dovolili, alebo vybudovať o 10 km viac cyklotrás. Nechcem zdržiavať vyhodnocovaním jednotlivých volebných sľubov, pokúsili sme sa všetko podstatné zhrnúť v tlačenej forme, ktorú máte k dispozícii. Aj vďaka pozornému načúvaniu sme dokázali naše predstavy, s ktorými sme pred 4 rokmi prichádzali, zrealizovať tak, aby z nich mali osoh predovšetkým ľudia, obyvatelia Žiliny. Som vďačný všetkým, ktorí ma svojím záujmom, nápadmi i úprimnou kritikou počas celého obdobia podporovali a hnali dopredu. Najviac som spokojný, že sa nám podarilo vniesť do orgánov mesta transparentný systém a profesionalitu, otvorenosť voči občanom a v mnohých oblastiach tak potrebné  systémové zmeny, ktoré budú zárukou kontinuity.

Je dôležité, že  sme dokázali priniesť do života mesta skutočnú zmenu.  Každodenne ma o tom presviedčajú nielen rozhovory s ľuďmi na ulici, ale aj námestia, ktoré ožili.

Myslím si, že väčšina občanov zaregistrovala, že sa život v Žiline zmenil k lepšiemu, že monológ sa zmenil na dialóg a že aroganciu moci vystriedala slušnosť a otvorenosť. Ukázali to aj výsledky prieskumu, ktorý sme si dali urobiť. Oblasti, ktorým sme venovali mimoriadnu pozornosť hodnotia prirodzene lepšie ako oblasti, kde nás čaká ešte veľa práce. Aj na základe výsledkov prieskumu sme sa zamerali na ešte intenzívnejšie riešenie oblastí, ktoré Žilinčania vnímajú ako pálčivé. Sú pre mňa záväzkom, ktorý nechcem sklamať. Preto som sa rozhodol uchádzať o dôveru vás, Žilinčanov aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách 27. novembra.

Chceme sa, poučení i z vlastných chýb, venovať každodenným problémom ľudí ešte lepšie ako doteraz. Chceme sa postaviť pred nové výzvy, ktoré nám ponúka napr. nový územný plán či priaznivejšie naklonená vláda, ktorá by snáď mohla prijať naše návrhy na zmenu stavebného zákona a posilnenia samosprávy v tomto nerovnom boji. Chceme ponúknuť záruku napredovania vo všetkých oblastiach, kde ste našu prácu mohli hodnotiť už doteraz.

Pre mňa je samozrejmé a tak som sa správal aj počas tohto volebného obdobia riešiť tie problémy, ktoré najviac trápia Žilinčanov a problémy, ktoré sú reálne riešiteľné v daných možnostiach. Naopak, neponúkame nesplniteľné sľuby, žiadne neočakávané prekvapenia, škandalizáciu súperov. Ponúkame triezvy realistický pohľad na riešenie potrieb Žilinčanov a ponúkame silnú 4-ročnú skúsenosť z reálnej praxe. Vieme, čo sa dá a čo sa už nedá.

Preto chceme aj naďalej a vo väčšej miere podporovať zapájanie sa samotných občanov na prospešných aktivitách v meste – najmä cez Grantový systém Mesta Žilina, plánujeme riešiť potrebné investície - rekonštrukcie ciest, chodníkov a najmä investície do rekonštrukcie základných škôl, plánujeme obnoviť ďalšie zelené a oddychové zóny (Rajčianka, Park na Bôriku, Vodné dielo), investovanie do ďalších generácií – to znamená ekologické opatrenia v podobe investícií do energetickej úspornosti budov a podpory recyklácie a ekologického odbúravania odpadov, v sociálnej oblasti chceme okrem podopry neziskových združení investovať do starostlivosti o seniorov, ale chceme postupovať systematicky podľa komunitného plánu, v športe nechceme uprednostňovať jeden druh športu, ael oveľa viac sa zamerať na podporu všetkých športov, máme rozpracované konkrétne projekty na vyvorenie kultúrneho centra a mestského múzea, veríme na investície do cestovného ruchu a to najmä cez podporu kultúrnych aktivít v Žiline, v pláne mám vytvorenie podporného fondu pre poskytovanie štipendií mladým ľuďom, ktorí si to nemôžu dovoliť, v tomto období sa nám podarilo z mestského úradu vytvoriť jednu slušnú inštitúciu a všetci ste to hádam aj zažili pri návšteve klientskeho centra, v ďalšom období si chcem poriadne posvietiť na stavebný úrad,  takto by som tu mohol stáť Ďalšiu hodinu a vymenovávať ďalšie a ďalšie buď už začaté alebo naplánované projekty,

v každom prípade chcem, aby sa nezabúdalo na hodnoty ako sú ľudskosť, otvorenosť, transparentnosť, kultúrnosť a spoluprácu. 
Chceme jednoducho spolu s vami dokončiť, čo sme začali. Zároveň chcem zdôrazniť, že táto kampaň na primátora nie je voľbou jedného človeka, ale voľbou celého tímu ľudí, ktorí si to zaslúžia a ktorí si tu v obrovskom strese a obrovskom očakávaní oddreli 4 roky pri riešení neľahkých situácií a prekážok.

Dnes som Vás pozval aj preto, aby som Vás poprosil o pomoc a podporu, tak aby sme mohli dokončiť, to, čo sme začali. Ak sa Vám páči naša cesta po ktorej sme kráčali a chceme kráčať aj ďalej, prídite prosím k volebným urnám a zavolajte do volieb aj svojich priateľov a blízkych.
A to Vás chcem poprosiť.

Dnes som si Vás sem dovolil pozvať aj preto, že Vám chcem všetkým okrem prosby o podporu vysloviť veľké poďakovanie, jednak za doterajšiu podporu, spoluprácu, ale aj kritiku. Zároveň ďakujem všetkým Žilinčanom, poslancom, zamestnancom mesta, celému tímu odborných pracovníkov za spoluprácu, podnety, konštruktívnu kritiku a vysoké nároky, ktoré kladú na mesto.
Žilinu tvoríme spolu. A pevne verím, že spolu jej budeme dávať krajšiu tvár aj po 27.novembri.

Ďakujem.

Naspäť