Verím v investície do kultúry a turizmu

Primátor Ivan Harman priamo na nedávnom stretnutí s kultúrnou obcou zopakoval zámer vytvoriť kultúrne centrum a mestské múzeum:  „Sme jediné krajské mesto bez samostatnej organizácie, ktorá by sa cieľavedomo venovala rozvoju mestskej kultúry, bez kultúrneho centra. Napriek tomu, že sa nám podarilo uviesť do života množstvo systémových zmien a kvalitných podujatí, v mestskom zastupiteľstve nebola vôľa podporiť zriadenie kultúrneho centra. Je to nepochopiteľné predovšetkým z toho dôvodu, že viacerí poslanci, ktorí nesúhlasili, majú ku kultúre veľmi blízko alebo v tejto oblasti bezprostredne pôsobia.“        

V období 2008 – 2010 nastal významný kvalitatívny a kvantitatívny rast kultúrnych a spoločenských podujatí, skvalitnila sa ich umelecká  úroveň, koncepcia, dramaturgia, organizácia, financovanie i propagácia. Popri tradičných atraktívnych festivaloch (Staromestské slávnosti, Karneval Slovakia, Žilinská svätojánska noc) vznikli nové jedinečné podujatia (Stredoveký deň, Štvorylka na námestí, Dni európskej kultúry, Festival seniorov, Mladí v meste, Žilinský šachový festival, výstavy na radnici a i., obnovili sa oslavy príchodu nového roka. Rozšírila a prehĺbila sa spolupráca s ďalšími subjektmi a partnermi. Výrazný umelecký rast a profesionálne úspechy dosiahlo Mestské divadlo (Nová dráma, Dosky).     

„Verím na investície do kultúry, verím na investície do cestovného ruchu, ktoré môžu vzájomnou synergiou pritiahnúť do Žiliny viac návštevníkov, viac „konzumentov“, viac tých, čo budú v Žiline míňať svoje peniaze a tým sa podporí rozvoj podnikateľského sektora, služieb a pribudne viac pracovných príležitostí. A túto skúsenosť už máme overenú z praxe mnohých kultúrnych podujatí, ktoré organizovalo či  podporovalo mesto a na ktoré už začali chodiť návštevníci z rôznych kútov Slovenska i zahraničia špeciálne na konkrétne podujatie. A práve títo ľudia by možno do Žiliny inak neprišli a nenechali tu svoje eurá.

Preto spolu so zriadením kultúrneho centra budem naďalej presadzovať aj myšlienku vzniku mestského múzea ako ďalšej atraktivity v Žiline. Zámer mestského múzea má svoje reálne kontúry,  aktuálne je podaný projekt na eurofondy. Ak všetko dobre dopadne, tak mestu pribudne turistická atrakcia v zrekonštruovaných priestoroch Burianovej veže spolu s expozíciou o histórii mesta,“ povedal Ivan Harman.
 

Archivár Peter Štanský (na fotografii druhý zľava, vedľa historika Mariána Mrvu pri otváraní Lombardiniho domu): „Už  v dvadsiatych rokoch minulého storočia chcelo mať mesto vlastné múzeum, podarilo sa to až v roku 1942, keď vzniklo drotárske múzeum a mestské múzeum v priestore starej radnice. Žiaľ začiatkom 50 - tych rokov toto múzeum bolo administratívne zrušené a  prešlo kompletne do Krajského múzea v Budatíne. Mestské exponáty sa stali základom tohto múzea – dnes Považského múzea. Dnes i ďaleko menšie mesta, napríklad i Rajec, má mestské múzeum. Mesto malo v minulosti i vlastný archív. Vzhľadom na význam mesta, jeho históriu, počet obyvateľov i tradície je potrebné obnoviť činnosť mestského múzea a tak oživiť a upevniť pocit hrdosti obyvateľov na svoje mesto a upevniť génia loci mesta.“ Stredoveký deň -  jedna z najtraktívnejších novozavedených akcií. V lete na Mariánskom námestí.      Burianova veža a dominanta Žiliny. Tu by mohlo byť mestské múzeum.

Naspäť