Diaľnice sú pre naše mesto existenčne nevyhnutné

Spolu so svojimi kolegami, priamo na dobre známej ceste v Strečne, inicioval petíciu za urýchlené pokračovanie v dostavbe tunela Dubná skala a jeho napojenia v úseku diaľnice D1/E50 na úseku Hričovské Podhradie - Dubná skala – Hubová, úsek diaľnice D3/E75 Strážov – Brodno a rýchlostnej cesty R3. O tom aké sú tieto úseky dôležité, čo znamenajú pre mesto a ako sa môžu zapojiť aj Žilinčania hovorí primátor Ivan Harman.     

Prečo ste sa rozhodli iniciovať túto petíciu?
Petícia je apelom najmä na Ministerstvo dopravy, aby sa nezastavovala výstavba diaľničnej siete v tomto najzaťaženejšom území. Dopravný uzol Žilina - Martin je momentálne najfrekventovanejší úsek na celom prepojení medzi Bratislavou a Košicami. Jednoducho je to jasný signál kompetentným, aby prehodnotili nezmyselné koncepcie výstavby diaľničnej siete a výstavby rýchlostných ciest na Slovensku, kedy sa napríklad úplne nekoncepčne buduje od východu smerom na západ, alebo sa uvažuje o projekte iného tunela,  na miesto toho aby sa riešil aktuálny problém tu v tomto dopravnom uzle Žilina – Martin. Tunel Dubná skala je pripravený na výstavbu už veľa rokov a miesto toho aby sa konečne začal stavať a odľahčilo sa mestu Žilina a najmä ceste pod Strečnom, investujú sa milióny do jeho konzervácie a vymýšľajú sa iné priority.

Na úkor ktorých úsekov sa odsúva dobudovanie diaľnice v okolí Žiliny? 
Minister dopravy začal hovoriť o prepojení Bratislavy s Košicami cez Banskú Bystricu, čo je ťažký nezmysel. Aj v tomto úseku, medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom by museli byť tunelové stavby a navyše cesta by tiež prechádzala v chránenom území dvoch národných parkov a frekvencia dopravy v porovnaní s úsekom Žilina – Martin minimálna. Namiesto toho aby sa vybudoval tunel Dubná Skala, ktorý by veľmi významným spôsobom odľahčil celú dopravu v medzi Žilinou a Martinom. Navyše príprava tohto projektu stála obrovské finančné prostriedky a jeho niekoľkoročná konzervácia stojí taktiež milióny. Pre náš región je absolútne nevyhnutné, aby sa nepredlžovala táto patová situácia. K ďalšiemu rozvoju je dôležité, aby sa táto diaľničná sieť dobudovala. Ministerstvo dopravy ďalej hovorí o krátkych úsekoch diaľnic na východe Slovenska, hovorí sa o prepojení Košíc s Maďarskou republikou. Určite dobudovanie diaľničnej siete na Slovensku je potrebné pre všetky regióny, ale je nepochopiteľné, že sa nerieši najviac problémové miesto. A to je práve v našom regióne. Veď ak by sa vyriešil najkritickejší úsek, museli by byť aj najväčšie a najrýchlejšie benefity a úspory, tak pre štát ako aj pre jednotlivcov. Zvýši sa bezpečnosť, skráti čas potrebný na prepravu, ušetria pohonné hmoty, ale najmä sa uľahčí život pre ľudí v našom meste a regióne.

Ľudia majú ťažké srdce na bývalých predstaviteľov ministerstva a NDS, ktorí boli tiež Žilinčania, ale za ich funkčného obdobia sa vraj nič podstatného v danej problematike nezrealizovalo?    
Toto by som nechal na ľudí. Myslím si, že to posudzujú veľmi citlivo a vedia si urobiť obraz sami. Pravdou však je, že z hľadiska budovania diaľničnej dopravnej infraštruktúry v našom regióne sa k týmto projektom správala macošsky každá vláda a to platí aj o spoločnostiach, kde pôsobili jej nominanti. Keď konečne po desaťročiach (!) diaľnica dorazila pred Žilinu, začalo sa špekulovať o iných riešeniach. Svoju nespokojnosť spoločne s dopravnými expertmi vyjadrujeme už od roku 2007.    

Prečo ste spoločne s primátorom Martina a zástupcami obcí z Horného Považia a  Turca upozornili na tento problém práve v Strečne?  
Cez Strečniansku úžinu podľa posledných meraní prejde za 24 hodín 38 až 42 tisíc automobilov, pričom táto komunikácie je normovaná na 11 tisíc automobilov. To znamená, že ide o takmer štvornásobné preťaženie tejto komunikácie. Strečno a dopravnú situáciu v tejto lokalite viacerí poznáme,  často  tadiaľ prechádzame, za prácou alebo s rodinou do prírody, na lyžovačky atď. Dopravný servis v rádiách denne informuje o zápchach a kolónach v tomto úseku. Každý, kto tadiaľto prešiel, aspoň raz uviazol v kolóne, sú tu časté smrteľné úrazy, vysoká nehodovosť a obrovské časové straty, čím vznikajú škody nielen jednotlivým firmám, či jednotlivcom, ale aj obrovské národohospodárske škody. Nehľadiac na to, že ak chceme, aby tu mali prísť ďalší investori alebo aby sa rozvíjal cestovný ruch a teda vznikali nové pracovné príležitosti, tento úsek musí byť funkčný, rýchly a bezpečný.     

Vráťme sa ale k mestským cestám.
Vybudovanie kompletnej diaľničnej siete v okolí Žiliny odľahčí aj miestne a mestské komunikácie v meste Žilina. Vybudovanie kompletného úseku od Hričovského Podhradia – Dubná Skala – Vrútky – Martin bude znamenať, že hlavný tranzit, ktorý dnes prechádza v smere západ - východ cez mesto Žilina, by mesto obchádzal.

Čo spôsobuje preťažený tranzit v meste?
Momentálne najfrekventovanejšou križovatkou je križovatka pri hypermarkete Tesco (na Košickej ceste), kde sa vlastne stretávajú tranzitné prúdy zo severu, z juhu, z východu aj zo západu. Za 24 hodín cez túto križovatku podľa posledných zistení prejde 45 až 70 tisíc automobilov. Obrazne povedané, to je ako keby všetci Žilinčania naraz ráno sadli do auta a celý deň krúžili po tejto križovatke. Všetci si asi vieme predstaviť a mnohí to denne aj zažívame, ako to ovplyvňuje prejazdnosť,  bezpečnosť, aký to má vplyv na životné prostredie. Navyše, preťaženosť tejto križovatky negatívne ovplyvňuje situáciu na celom vnútornom mestskom dopravnom systéme. 

Najviac sa hovorí o D1, ale nemenej dôležitá je pre mestské časti aj diaľnica D3. 
 
Samozrejme, diaľnica D3, je pre mesto Žilina takisto životne dôležitá. Je pre nás absolútne nepredstaviteľné, aby sa nepokračovalo vo výstavbe diaľnice D3 v smere Hričovské Podhradie – Brodno -  Kysucké Nové Mesto – Poľská republika. Tu sa postupuje tiež podľa nezmyselnej koncepcie budovania tejto diaľnice v smere od Poľskej republiky k Žiline pričom úsek, ktorý sa dnes buduje od hraníc s Poľskou republikou po Skalité je najmenej frekventovaný na celej tejto trase. Namiesto toho, aby sa riešil kritický uzol, to znamená v okolí Žiliny, tak je prioritná výstavba na severe tejto diaľničnej komunikácie.

Ako by úsek Strážov – Brodno pomohol Vraniu?
Vybudovanie diaľnice D3 v jeho prvom úseku by mohlo pomôcť vyriešiť aj problém, ktorý je dnes aktuálny v mestskej časti Vranie. Väčšina dopravy, ktorá dnes ide cez Vranie je tranzitná, pretože je upchatá kruhová križovatka pri Kysuckom Novom Meste, šoféri si našli „skratku“ po absolútne nevyhovujúcej komunikácii. Diaľnica D3 by opäť odľahčila aj samotnému mestu a tranzitná doprava so severu by úplne obchádzala mesto, spriechodnili by sa komunikácie v meste, znížila hlučnosť, znížili emisie a zlepšil životný komfort pre všetkých nás – Žilinčanov. Diaľnice potrebujeme ako soľ, aj preto sme sa s primátorom Martina rozhodli za ne bojovať. Tu sa naozaj treba spojiť bez ohľadu na „politické tričká“ a žiadať, aby sa  práce nezastavili, a aby sa začali preferovať úseky, ktoré sú naozaj frekventované. A to, že Žilina je významný dopravný uzol, na ktorom sa križujú významné európske koridory, je nespochybniteľné

Kedy a ako Žilinčania môžu podpísať petíciu a dokedy akcia potrvá?
Petícia je k dispozícii na mestských úradoch v Žiline i Martine, jej podpisovanie koordinujú aj starostovia a primátori regiónu Horné Považie a Turiec. Dá sa stiahnuť aj z internetových stránok miest. Podpísané hárky môžu občania poslať poštou na adresu úradu alebo priniesť na úrad osobne. Akcia bude prebiehať do konca roka. A potom bude tento verejný apel odovzdaný ministrovi dopravy. Verím, že spoločne to dokážeme a že tento apel bude aj vypočutý.  
 

Ivan Harman: „Vybudovanie kompletnej diaľničnej siete v okolí Žiliny odľahčí aj miestne a mestské komunikácie. Vybudovanie kompletného úseku od Hričovského Podhradia – Dubná Skala – Vrútky – Martin odkloní hlavný tranzit, D3 pomôže aj Vraniu.“ Petícia sa podpisovala priamo v Strečne, teraz je k dispozícii na úradoch a internete. Križovatka Košická cesta – Na Horevaží. 45 až 70 tisíc automobilov denne. Obrazne povedané, to je ako keby všetci Žilinčania naraz ráno sadli do auta a celý deň krúžili po križovatke. „Z hľadiska budovania diaľničnej dopravnej infraštruktúry v našom regióne sa k týmto projektom správala macošsky každá vláda a to platí aj o spoločnostiach, kde pôsobili jej nominanti. Keď konečne po desaťročiach (!) diaľnica dorazila pred Žilinu, začalo sa špekulovať o iných riešeniach. Paradoxne bývalý šéf Národnej diaľničnej spoločnosti Igor Choma, ktorý teraz sľubuje budovanie dopravnej infraštruktúry v meste, v čase, keď mal možnosti, neurobil pre Žilinu nič.“ „Každý, kto tadiaľto prešiel, aspoň raz uviazol v kolóne, sú tu časté smrteľné úrazy, vysoká nehodovosť a obrovské časové straty, čím vznikajú škody nielen jednotlivým firmám, či jednotlivcom, ale aj obrovské národohospodárske škody.“

Naspäť