„Zavedenie mýtneho systému je klamstvom.“

V poslednom čase sa objavili rôzne zvláštne „zaručene pravdivé“ informácie v súvislosti s činnosťou mesta, napr. aj o  možnosti čerpania  finančných  prostriedkov z eurofondov na opravu komunikácií či o zavedení mýtneho systému v Žiline. Pre lepšiu orientáciu Žilinčanov sme položili niekoľko otázok  primátorovi Ivanovi Harmanovi a zástupcovi prednostu Mestského úradu v Žiline Pavlovi Požonimu, ktorý odborne koordinuje čerpanie eurofondov a rozvojové aktivity mesta.

Ktoré informácie treba uviesť na pravú mieru? 
Ivan Harman: Jednou z dezinformácií je tvrdenie, ktoré prezentoval jeden z kandidátov na primátora formou platenej inzercie o tom, že mesto chystá zavedenie mýtneho systému a dokonca, že by som mal takúto zmluvu podpísať tesne pred voľbami. Zásadne takéto informácie odmietam a verejne prehlasujem, že som so žiadnou firmou ponúkajúcou podobné služby nerokoval a v žiadnom prípade teda „nemôže byť nachystaná zmluva na podpis“. Neexistuje ani žiaden takýto pokyn z mojej strany, ani to nie je záujmom mesta. Možno, že dotyčný postupoval v duchu známeho slovenského príslovia: „Čo baba chcela, to sa jej prisnilo“. Viem o tom, že odboru dopravy bola prezentovaná ponuka riešenia na zabránenie vstupu neoprávneným vozidlám do pešej zóny. Táto ponuka bola len v rovine diskusie odborných zložiek, ktoré hľadajú lepší systém pre vyčistenie pešej zóny od neoprávnene parkujúcich áut. Predbežne bola vyhodnotená ako finančne náročná pre mesto. Samozrejme, ako každý iný zásadný projekt, či zmluva, musela by byť najskôr schválená Mestským zastupiteľstvom.  Dnes, už primátor nie je gubernátorom, ktorý môže sám rozhodovať o všetkom, čo ho napadne. Sám som inicioval schválenie takých systémových opatrení, ktoré obmedzili rozhodovacie právomoci primátora a posilnili kolektívne rozhodovanie. Takže ešte raz: V žiadnom prípade neuvažujeme o zavádzaní mýtneho systému v Žiline. To je jednoznačné klamstvo a dovolím si povedať, že vedomé šírenie poplašnej správy!

Pavel Požoni: Zásadnou dezinformáciou bolo splietanie rekonštrukcie ciest s akýmsi mýtnym systémom, na ktorý sa vraj chystá zmluva, ktorú podpíšeme tesne pred voľbami. Financovanie opráv ciest v Žiline prebieha na základe systému riadne schváleného mestským zastupiteľstvom. Ďalším zavádzaním bola informácia o možnosti financovania rekonštrukcie ciest z eurofondov.

Prečo Žilina nemohla využiť eurofondy na financovanie opráv komunikácií?
Pavel  Požoni: Nielen pre Žilinu, ale pre všetky krajské mestá takáto možnosť nebola a ani v súčasnosti nie sú vypísané výzvy, kde by sa mohli krajské mestá o takéto aktivity uchádzať. Príklad Rajca je zavádzajúci. Obce a menšie mestá napríklad Rajec, mohli takto finančné prostriedky získať aj na opravu ciest.  Výzvy na predkladanie projektov na získavanie projektov sledujeme veľmi pozorne a využívame každú možnosť ako pomôcť  rozvoju mesta a čo najmenej zaťažiť  rozpočet. Sústredili sme sa napríklad na školy, na ich rekonštrukciu a modernizáciu, energetickú úsporu a skvalitňovanie vzdelávania. Týchto výziev, kde mohlo byť oprávneným žiadateľom aj mesto Žilina bolo viac a mesto ich všetky využilo. Len na ilustráciu uvádzam, že v období 2007 – 2010 mesto realizovalo alebo má schválené projekty v celkovej hodnote  9 486 600 € .
 
Ivan Harman: Vďaka eurofondom šetríme obrovské množstvo financií mesta, ktoré tak môžu ísť do ďalších investícií, aj do opravy ciest. Skolaudovali sme už ZŠ V. Javorku, na jeseň  to bude ZŠ na Hájiku. Škole na najmladšom sídlisku pribudne po 20 rokoch telocvičňa. Mimochodom z eurofondov plánujeme zrekonštruovať aj Burianovu vežu, sprístupniť  a vytvoriť tam múzeum. Projekt je podaný, momentálne sa vyhodnocuje. Keby existovala možnosť, tak určite využijeme eurofondy aj na cesty. Osobne som takýto stav kritizoval či už na pôde ZMOS, alebo Združenia primátorov krajských miest. Rovnako som osobne žiadal predstaviteľov všetkých parlamentných strán, aby na vládnej úrovni prehodnotili stratégiu čerpania eurofondov. Tak, aby boli vypísané výzvy priamo na rekonštrukciu miestnych komunikácií, do ktorých by sa mohli prihlásiť všetky obce a mestá. Zo strany tejto vlády je aj určitý prísľub do budúcnosti.   

Pán primátor ako hodnotíte tieto, podľa Vás nepravdivé informácie?
Ivan Harman: Zostal som nemilo prekvapený, ako môže niekto takto s kľudným svedomím zavádzať a klamať. Buď tára z nevedomosti, alebo prekrúca fakty  úmyselne, vo svoj prospech. Predpokladám, že je to skôr ten druhý prípad. Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby a skutočnosť, že  pár týždňov pred nimi sa roztrhlo vrece s odborníkmi na všetko, rôznymi futuristami, filantropmi, prieskumníkmi a ľuďmi, ktorým zrazu strašne záleží na rozvoji mesta, len o ňom nič nevedia a doteraz o nich nebolo ani počuť. Ale taká je politická realita na Slovensku, keď pre niekoho je lož a demagógia pracovná metóda. Zdá sa, že tieto voľby budú naozaj veľmi zlé, plné negatívnych emócií, klamstiev a rôznych spravodajských hier. Takýchto nechutných rituálnych tancov bude určite ešte viac, musím to zobrať ako fakt. Len sa desím toho, čoho sú ešte schopní. V konečnom dôsledku si samotní Žilinčania na základe svojich osobných skúseností určite najlepšie urobia obraz o tom, kto čo urobil, kto čo kedy povedal a sľuboval, kto aký postoj kedy zastával a možno si napríklad aj položia otázku, prečo boli cesty a chodníky desiatky rokov v takom katastrofálnom stave a prečo sa o ne nikto nestaral. 

Ďakujem za rozhovor.

„V žiadnom prípade neuvažujeme o zavádzaní mýtneho systému v Žiline. To je jednoznačné klamstvo a dovolím si povedať, že vedomé šírenie poplašnej správy!“ „Ďalším zavádzaním bola informácia o možnosti financovania rekonštrukcie ciest z eurofondov. Výzvy na predkladanie projektov na získavanie projektov sledujeme veľmi pozorne a využívame každú možnosť ako pomôcť  rozvoju mesta a čo najmenej zaťažiť rozpočet.“

Naspäť