Nové cesty a chodníky tu zostanú pre nás všetkých

V uliciach a mestských častiach je v týchto dňoch  rušno. Niekoľkoročný poškodený asfalt mizne, cesty a chodníky dostávajú nový povrch. V Žiline prebieha historicky najväčšia rekonštrukcia  komunikácií. Na prípravu a realizáciu tejto významnej investičnej akcie sme sa spýtali primátora Ivana Harmana.

Ako to celé začalo, pán primátor?
Mojou filozofiou, ktorú presadzujem pri riadení mesta, je prinášať konkrétne riešenia pre ľudí, ktoré znamenajú uľahčenie a spríjemnenie života v našom krásnom meste. Do volieb v roku 2006 som išiel s jedenástkou zásadných sľubov. Tretí v poradí sa týkal práve rekonštrukcie ciest a chodníkov. Takže týmto plníme aj naše volebné záväzky. Vždy, keď som sa rozprával so Žilinčanmi, medzi najčastejšie podnety patrila práve téma  chodníkov na sídliskách a katastrofálny stav ciest vo viacerých mestských častiach. V Žiline to bol dlhodobo neriešený  problém a pre nás znamenal veľkú výzvu.  Napokon, potvrdil to aj rozsiahly prieskum názorov Žilinčanov, ktorý sa realizoval na jar tohto roku. Jeho výsledky som v týchto dňoch zverejnil na mojej osobnej webovej stránke www.ivanharman.sk.

Prečo prichádzate s rekonštrukciami práve v roku 2010? Zaváňa to tak trochu účelovosťou „volebného“ roku.
Asi mi dáte za pravdu, že život v meste sa nemôže zastaviť len preto, že je „volebný“ rok. Koniec koncov, tie cesty tu zostanú a budú slúžiť nám všetkým, bez ohľadu na to, kto je práve na Radnici. Ale poďme po poriadku. Tento projekt sa začal pripravovať prakticky od môjho nástupu do funkcie primátora. Na Mestskom úrade chýbali odborné informácie o stave mestských komunikácií. Chceli sme postupovať koncepčne, preto som  ku koncu roku 2007 sformoval pracovnú skupinu. V roku 2008 zmapovali všetky komunikácie a boli vytypované najkritickejšie úseky územia Žiliny. Výsledkom celého procesu  je odborná štúdia. Tu treba vyzdvihnúť spoluprácu so Žilinskou univerzitou a jej odborníkmi. Samotný proces výberu dodávateľa trval takmer rok. Súťaž bola zverejnená v Európskom aj Slovenskom vestníku verejného obstarávania. V roku 2009 prišli na rad diskusie poslancov s občanmi, ktoré považujem za veľmi podstatné a až na základe ich pripomienok sa definitívne projekt uzavrel. Začalo sa v mestských častiach, kde sa celkovo dlhé roky nič nerobilo. Po Vraní, Brodne, Bánovej, Zádubní, Závodí, Budatíne, Mojšovej Lúčke a Žilinskej Lehote sa mechanizmy postupne sťahovali do širšieho centra mesta a dnes sú na sídliskách.        

Koľko  bude  oprava mestských komunikácií  stáť a z čoho bude financovaná?
Celá realizovaná investícia bude v hodnote približne 10 miliónov € a financuje ho mesto postupnými splátkami. Žiaľ, na takýto druh investície krajské  mestá na Slovensku nemôžu získať peniaze z eurofondov, čo je veľká škoda a omyl vlády pri nastavovaní parametrov na čerpanie eurofondov. Komunikácie sú veľký problém pre všetky mestá na Slovensku a krajské mestá by len uvítali možnosť použiť na ich opravy aj prostriedky z eurofondov. Predpokladáme, že čiastočne sa budú dať splátky splácať z prostriedkov, ktoré by mesto muselo každoročne investovať do opráv nezrekonštruovaných ciest.  Nedávno sa objavili rôzne zvláštne „zaručene pravdivé“ informácie v súvislosti s rekonštrukciou ciest o zavedení mýtneho systému v Žiline. V žiadnom prípade neuvažujeme o zavádzaní mýtneho systému v Žiline. To je jednoznačné klamstvo a dovolím si povedať, že vedomé šírenie poplašnej správy!
  
Opravy a rekonštrukcie znamenajú aj dopravné  obmedzenia, ako reagujú vodiči a chodci?
Reakcie sú rôzne, ľudia si aj  pofrflú aj ponadávajú, je to pochopiteľné.  V konečnom  dôsledku však väčšina uzná, že naozaj ide o užitočnú vec  a jednoducho to treba pretrpieť. Bez obmedzení a dočasného zníženia komfortu sa takéto práce nedajú urobiť. Výsledkom budú lepšie cesty pre všetkých, lepšia bezpečnosť pre chodcov, šoférov, ale aj „vozičkárov“, či rodičov s kočíkmi. Súčasťou rekonštrukčných prác je aj riešenie obrovského hendikepu z minulosti - debarierizácia takmer stovky prechodov ciest na chodníky.  To zlepší kvalitu života vozičkárom, zdravotne postihnutým občanom, rodičom s kočíkmi  deťom a seniorom.  Chcel by som všetkých poprosiť o trpezlivosť a spoluprácu.  O dopravných obmedzeniach sa snažíme v predstihu informovať  prostredníctvom médií, informačných letákov a prenosnými  dopravnými značeniami. Všetky informácie o harmonograme prác a  financovaní sú aj na oficiálnej internetovej stránke mesta www.zilina.sk.  
     
V akom časovom horizonte by mal byť projekt ukončený?
Záleží to aj od počasia :-),ale  do konca roka by sme mali mať všetko hotové. Žilinčania si už dávno zaslúžili lepšie cesty  a chodníky. Rozhodnutie ísť do takejto náročnej investície aj napriek finančnej kríze považujem za správny krok a zodpovedné rozhodnutie.  Myslím si, že tých 50 km zrekonštruovaných ciest a chodníkov bude dlho slúžiť naozaj nám všetkým. Navyše mesto dáva prácu desiatkam ľudí a realizuje sa všeobecne prospešné dielo.

A čo s tými cestami, ktoré sa neurobia ako súčasť tohto projektu?
Pravda je taká, že na to aby sme v Žiline opravili, či nanovo urobili cesty a chodníky všade tam, kde je to potrebné by mesto podľa našich zistení potrebovalo asi 50 miliónov eur. Takže v rámci tohto projektu sme nemohli opraviť všetko. Prioritne do projektu opráv boli zaradené najviac poškodené a najviac frekventované cesty a chodníky. V opravách a budovaní nových povrchov bude musieť, samozrejme, mesto pokračovať aj v ďalších rokoch.  Priestorov, ktoré by si naozaj zaslúžili nové ošatenie je v meste veľmi veľa. Pripravuje sa napríklad komplexná oprava Národnej ulice a Bulváru. Ide však o tak náročné projekty, ktoré treba naozaj poriadne pripraviť a k ich realizácií sa dostaneme následne až po ukončení aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie komunikácií. Ľudia sa pýtajú aj na používanie zámkovej dlažby namiesto asfaltu. Tento variant je finančne náročnejší a znamenalo by to, že by sa urobilo o polovicu menej.  Nám ide dnes o to, aby tie najzanedbanejšie a najfrekventovanejšie cesty a chodníky boli bezpečné a čím skôr slúžili všetkým Žilinčanom.

(Rozhovor z novín ECHO)

Pred rekonštrukciou Po rekonštrukcii Mechanizmy v centre mesta. Informácie o jednotlivých rekonštruovaných uliciach a celkový harmonogram prác je zverejnený  na internetovej stránke mesta.

Naspäť