Čo sme sľúbili, to plníme. Bilancia obdobia 2007-2010

Tento týždeň som verejne zhodnotil na tlačovej konferencii svoje takmer 4 - ročné pôsobenie vo funkcii. Počiatočné mesiace pôsobenia boli silne ovplyvnené stavom, v ktorom sa mesto i úrad po predchádzajúcom vedení nachádzali. Napriek týmto skutočnostiam ako aj v tom čase neočakávanej hospodárskej krízy som spokojný s dosiahnutými výsledkami a svoj volebný program považujem na 90 % za splnený. 

Na tlačovej konferencii som zhodnotil  nielen jedenásť bodov volebného programu z roku 2006, ale aj 13 bodov programu občianskeho združenia Za krajšiu Žilinu, ktoré podporovalo moju kandidatúru proti Jánovi Slotovi. Počas celého obdobia som sa cítil byť zaviazaný aj vízii Za krajšiu Žilinu, ku ktorej som sa prihlásil už pred voľbami v roku 2006. Tento moment je potrebné zdôrazniť najmä v súvislosti s nedávnym odchodom nezávislých poslancov MZ z klubu SDKÚ-DS. Zodpovednosť za riadenie  sa ukáže práve v zložitých situáciách, kedy treba prijímať aj nepopulárne opatrenia alebo rešpektovať, že pravidlá sa musia dodržiavať aj vtedy, keď nám nevyhovujú. Dôvod odchodu niektorých poslancov považujem za čisto politický a nie vecný. Samozrejme treba priznať aj nespokojnosť a to predovšetkým so schopnosťou mesta ovplyvňovať jeho rozvoj usmerňovaním výstavby.

V oboch vo verejnosti citlivých prípadoch - Aupark a Mirage - postupovalo mesto od roku 2007 rovnako. Využilo všetky právne nástroje existujúcej legislatívy, ktorými mohlo ovplyvniť dopad týchto súkromných investícií na život a vzhľad mesta. To, či niekto stavia so stavebným povolením alebo bez neho a to, či dodržiava podmienky stavebného povolenia alebo nie, môže mestský stavebný úrad len kontrolovať, ale nemá žiaden zákonný nástroj na fyzické zastavenie takejto stavby. Za absurdné považujem skutočnosť, že iné štátne orgány alebo súdy môžu rozhodovať tak zásadne proti záujmom inej zložky štátu - proti samospráve.

Pri hodnotení predvolebných sľubov, tak svojich ako aj občianskych kandidátov, nevidím žiadne vážne pochybenia. To, či sme plánovali opraviť o 5 detských ihrísk viac, ako finančné prostriedky dovoľovali, alebo vybudovať o 10 km viac cyklotrás, ako bolo plánované, nepovažujem za nesplnenie sľubu.

Najviac som spokojný, že sa nám podarilo vniesť do orgánov mesta transparentný systém a profesionalitu, otvorenosť voči občanom a v mnohých oblastiach aj systémové zmeny, ktoré budú zárukou kontinuity. Je dôležité, že  sme dokázali priniesť do života mesta skutočnú zmenu.  Každodenne ma o tom presviedčajú nielen rozhovory s ľuďmi na ulici, ale aj plné námestia. Komunikáciu a stály kontakt s občanmi považujem za každodennú povinnosť.

Za všetky užitočné zmeny, ktoré sa nám podarilo uviesť do života spomeniem predovšetkým 1000 nových parkovacích miest, ktoré každoročne pribúdajú, 50 kilometrov novozrekonštruovaných ciest a chodníkov, vybudovanie dopravného ihriska a športovej haly, tisícky stromov, ktoré každý rok pribúdajú, nový územný plán, 2 kluby seniorov s výdajňou stravy, modernejšie školstvo s novovytvorenými triedami materských škôl, po 20 rokoch nečinnosti telocvičňu pri ZŠ Hájik, zavedenie triedenia odpadu a  bezplatné zberné dvory.

Čo sme zmenili - podrobnejšie informácie

Čo sme zmenili - premeny v obrazoch

Pre ilustráciu považujem za potrebné porovnať tmavé prízemie neosobného mestské úradu, ktoré po roku 2007 vystriedalo moderné klientske centrum so 120 tisícmi klientmi ročne; treba pripomenúť aj to, že nové vedenie mesta čakalo niekoľko „nášľapných mín“ v podobe neuhradených faktúr v celkovej sume 90 miliónov korún a hroziacej nútenej správy. Dnes sú všetky faktúry uhradené a mesto je dôveryhodný partner. Nehovoriac o predchádzajúcom tajuplnom prideľovaní mestských bytov, ktoré sme začali žrebovať. 

Myslím si, že väčšina občanov hneď zaregistrovala, že sa život v Žiline zmenil k lepšiemu, že monológ sa zmenil na dialóg a že aroganciu vystriedala slušnosť a otvorenosť. Aj vďaka pozornému načúvaniu sme dokázali naše predstavy, s ktorými sme pred 4 rokmi prichádzali, zrealizovať tak, aby z nich mali osoh predovšetkým občania. To nie sú žiadne frázy, ale moja najväčšia skúsenosť posledných rokov a som vďačný Žilinčanom, ktorí ma svojim záujmom i nápadmi počas celého obdobia podporovali a hnali dopredu.

Cenná spätná väzba, spokojnosť obyvateľov s nastolenými zmenami, záujem o mnohé rozvojové aktivity a ich odhodlanie spolupodieľať sa na zveľaďovaní mesta sú pre mňa záväzkom, ktorý nechcem sklamať. Preto som sa rozhodol uchádzať o dôveru Žilinčanov aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách v novembri 2010.

Žilinu tvoríme spolu.

 

Moje volebné sľuby z roku 2006 - za čo sme sa zasadzovali Kampaň 2006 - proti čomu sme sa zasadzovali zľava Pavel Požoni - zástupca prednostu Mestského úradu v Žiline, sprava Peter Fiabáne - poslanec mestského zastupiteľstva, tlačová konferencia 8. septembra - hodnotenie plnenia sľubov

Naspäť