Ako to vidia Žilinčania - prieskum názorov

Komunikáciu a stály kontakt s občanmi považujem za každodennú súčasť mojej práce. Aj vďaka pozornému načúvaniu sme dokázali naše predstavy, s ktorými sme pred 4 rokmi prichádzali, zrealizovať tak, aby z nich mali osoh predovšetkým ľudia, obyvatelia Žiliny. To nie sú žiadne frázy, ale moja najväčšia skúsenosť posledných rokov a som vďačný Žilinčanom, ktorí ma svojím záujmom i nápadmi počas celého obdobia podporovali a hnali dopredu.

Nasledujúci prieskum bol jednou z foriem, akou som sa snažil porozumieť problémom občanov, možno aj tých, ktorí neradi hovoria zoči-voči menej príjemné veci. Ale súčasne bol takýto prieskum i spätnou väzbou, ktorú potrebuje každý človek, ak chce ostať pri zemi a mať reálny pohľad na veci okolo seba.

O to viac ma potešili výsledky vyhodnotenia dotazníkov od 750 opýtaných Žilinčanov. Utvrdili nás v poznaní, že ľudia pozitívne vnímajú zmenu pomerov v meste oproti minulým obdobiam. Oblasti, ktorým sme venovali mimoriadnu pozornosť hodnotia lepšie ako oblasti, kde nás čaká ešte veľa práce. Zároveň sme sa zamerali na intenzívne riešenie oblastí, ktoré Žilinčania vnímali v čase realizácie prieskumu ako pálčivé.

Vo všeobecnosti ma však tento pozitívny ohlas na naše doterajšie snaženie zaväzuje, aby sme nepoľavili a uchádzali sa o priazeň občanov i v ďalšom období. Som odhodlaný dokončiť začaté veci a pustiť sa do nových problémov, aj tých, ktoré nám chceli odkázať Žilinčania v tomto prieskume. 

Ďakujem všetkým Žilinčanom, ktorí sa zúčastnili tohto prieskumu a prispeli svojimi otvorenými názormi a podnetmi k spoločnému vytváraniu obrazu nášho mesta. Uvedomujem si zodpovednosť a záväzok premieňať tieto predstavy na každodenný reálny život mesta aj v nasledujúcom období.

Žilinu tvoríme spolu.

Podrobné výsledky prieskumu

Naspäť