Vyhlásenie projektu Otvorená Žilina

Mám dobrú správu pre všetkých priateľov informácií a otvorenosti. Žilina ako prvé mesto na Slovensku zverejňuje všetky faktúry a zmluvy na internete a otvára ich tak pre všetkých obyvateľov mesta. Zverejnenie sa netýka len súčasných materiálov, ale postupne pribudnú aj dokumenty z minulosti. Občanom Žiliny sa tak naplno otvárajú dvere mestskej radnice a budú môcť priamo kontrolovať všetky zmluvy a výdavky, ktoré sa ich týkali a týkajú. Najlepšia kontrola je verejná kontrola a informovanosť občanov zamedzuje vzniku korupčného správania.

Od roku 2007 zverejňujeme množstvo informácií nad rámec zákona, medzi nimi aj prehľad faktúr a zmlúv. Dnes sme predstavili ďalší krok projektu Otvorená Žilina - zverejnenie naskenovaných konkrétnych faktúr a zmlúv. Na internetovej stránke mesta Žilina sú zverejnené všetky faktúry, ktoré prišli na Mesto od 1. januára 2007 až do 30. júna 2010. Ich počet je 12 990. 

Postupne mesačne sa budú tieto faktúry dopĺňať o aktuálne došlé a súčasne budeme dopĺňať faktúry, ktoré prišli v minulosti, to znamená roky 2006, 2005, 2004 atď. Rovnako postupujeme aj so zmluvami. Sú to zmluvy, pri ktorých je plnenie Mesta Žilina nad 20 tisíc €. Momentálne je to okolo 70 zmlúv. Pripravujeme podklady na to, aby boli zverejnené aj zmluvy s nižšou hodnotou a takisto zmluvy z minulosti.


Domnievam sa, že aktuálne neexistuje samospráva, ktorá by v takomto rozsahu zverejňovala informácie a dokumenty a dokonca aj s určitou hrdosťou môžem povedať, že ten záväzok, ktorý Vláda SR aktuálne chce presadiť, tzn. aby všetky štátne orgány zverejňovali faktúry a zmluvy, tak v meste Žilina už to funguje dávno v praxi.

Pre občanov, ktorí nemajú možnosť zverejnené informácie sledovať cez internet, z pohodlia svojho domova, je pred budovou Mestského úradu umiestnený elektronický informačný kiosk. V kiosku si občania 24 hodín denne môžu nájsť informácie, ktoré sú na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli. Ideme aj ďalej, medzi ďalšie pripravované transparentné opatrenia patrí zámer vytvoriť VZN o informovaní, etický kódex voleného funkcionára a etický kódex zamestnanca.

Otvorená Žilina 2007 – 2010 - zrealizované kroky:


V projekte Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR za 1. štvrťrok 2007 bola inštitútom INEKO Žilina za zverejňovanie zmlúv na internete vyhodnotená ako najprogresívnejšia samospráva a prvýkrát v histórii bolo mesto nominované na Infočin roka.

V roku 2008 žilinskú radnicu navštívila delegácia vedená Carolyn Millerovou - riaditeľkou výboru pre konflikt záujmov pri mestskej rade New York City, ktorá ocenila transparentnosť a objem informácií zverejňovaných na www.zilina.sk. V roku 2009 Mesto Žilina získalo ocenenie Infočin.

Naspäť