V Žiline prebieha rozsiahla oprava komunikácií

V roku 2010 sa podarilo rozbehnúť v meste Žilina veľký projekt revitalizácie miestnych komunikácií. Projekt opráv 50 km mestských ciest a chodníkov by mal byť ukončený do konca tohto roka. Je to historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia komunikácií v Žiline.

Rekonštrukcia sa nedá urobiť bez dočasného obmedzenia premávky a obmedzenia používania opravovaných komunikácií. Prosím, vydržme to, je to v záujme nás všetkých.

Cesty a chodníky určené na opravy boli vytipované v štúdii Žilinskej univerzity v rokoch 2008 a 2009. Návrh univerzity bo odkonzultovaný medzi odborníkmi, poslancami MZ a občanmi. Výberové kritériá boli najmä: technický stav komunikácie, frekvencia dopravy, zaťaženosť úseku, odporúčania poslancov a podnety občanov.

Na jar 2010 sa začali práce v mestských častiach Žilinská Lehota, Zádubnie, Závodie, Bánová, Budatín, Mojšova Lúčka, Brodno, Vranie. Dnes, aktuálne, sa robí v centre mesta. A bude sa ďalej pokračovať na žilinských sídliskách.

Súčasťou opráv je aj odstraňovanie "vysokých" obrubníkov a teda debarierizovanie prechodov cez cestu medzi chodníkmi, aby sa zlepšila situácia pre vozičkárov, seniorov a rodiny s kočíkmi.

Revitalizácia komunikácií v centre mesta je vykonávaná v čase dovoleniek a prázdnin, kedy je menej frekventovaná doprava. V súvislosti s realizáciou projektu prosím Žilinčanov o spoluprácu a trpezlivosť, najmä pri rešpektovaní prenosného dopravného značenia. Ak je to možné, pri realizácii nových povrchov parkujte mimo rozrobeného a čerstvo revitalizovaného povrchu.

Rekonštrukciu financuje Mesto Žilina. Na základe výsledkov verejnej súťaže rekonštrukciu vykonáva firma Doprastav, a.s. Zmluva je zverejnená na www.zilina.sk, kde nájdete zverejnený aj rozsah prác a cenu opravy jednotlivých úsekov. Zámer a financovanie rekonštrukcií bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline v roku 2009.

 

Listen!

 

Všetky informácie o dopravných obmedzeniach sú aktualizované prostredníctvom dopravných rozhlasových servisov a na internetovej stránke mesta www.zilina.sk, kde nájdete aj plán realizácie a zoznam revitalizovaných komunikácií
 
http://zilina.sk/dokumenty/SluzbyPreMesto_20100616092956.pdf

Rád si prečítam Vaše názory na mojom facebooku, kde Vás pozývam http://facebook.com/ivan.harman

Naspäť