Prvá historická elektronická aukcia v Žiline

V Žiline sme postupne do praxe uviedli súbor transparentných opatrení, ktoré smerujú ku väčšej prístupnosti a verejnej kontrole konania mesta zo strany občanov. Za najdôležitejsšie považujem internetové zverejňovanie zoznamu všetkých faktúr, zmlúv, verejné žrebovanie bytov, prideľovanie finančných dotácií cez nezávislé grantové komisie, možnosť kontroly vykonaných komunálnych prác na internete, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Novým zásadným opatrením je zavedenie elektronických aukcií.

Elektronické aukcie minimalizujú byrokratických úkony, šetria čas a uľahčujú výber najvýhodnejších ponúk. Tieto výhody vyplývajú zo samotnej podstaty elektronických aukcií. Jednoduchý softvér nastaví podmienky a kritériá výberového konania, ponuky zaregistrovaných firiem vyhodnotí a vyberie najvýhodnejšieho dodávateľa tovaru alebo služieb.

 

Naspäť