Deti a mládež, smer ulica

 
Rutinné rokovanie Vlády SR v stredu 19. mája 2010 nebolo v ničom výnimočné, prebehlo takpovediac mimo záujmu médií, či verejnosti. Zaujímavé bolo možno tým, že prijalo normu bez riadneho pripomienkovacieho konania, ktorá zásadným spôsobom mení financovanie záujmového vzdelávania a má mimoriadny dopad napríklad na samosprávu. Pritom práve na samospráve leží hlavné bremeno organizovania mimoškolských aktivít pre deti a mládež. A po schválení tejto normy predseda vlády a ďalšie politické špičky tejto krajiny sa išli predstaviteľom samosprávy pochváliť ako to s ňou myslia dobre (práve prebiehal „výročný“ 20. snem ZMOSu).
 
Takže, čo priniesla táto zmena? Obce a mestá dostanú normatív na počet svojich obyvateľov vo veku od 5 do 14 rokov, a túto sumu by mali prerozdeliť medzi jednotlivé zariadenia. Paradox je, že príspevok dostanú bez ohľadu na to, či pracujú s deťmi, či majú zariadenie na mimoškolskú činnosť alebo nie. Bude to súčasť rozpočtu obce a bude len na obci, ako s peniazmi naloží. A to je pre každého vždy veľké lákadlo - keďže sám som primátor mesta, viem o čom hovorím. Či pre vedenie obce, alebo pre zastupiteľstvo bude prioritou mimoškolská činnosť detí a mládeže, alebo sa dá prednosť tomu, čo je viditeľnejšie, napríklad oprave ciest. Tu vzniká obrovské riziko, že do systému pôjde ďaleko menej prostriedkov ako doteraz. Nehovoriac o tom, že malé obce nemôžu zvládnuť zriadenie a vyfinancovanie nových zariadení záujmového vzdelávania z tohto nového príspevku. Obec s tisíc obyvateľmi dostane po novom k rozpočtu asi 5 000 euro. No čo s tým urobí? V lepšom prípade asi jeden futbalový turnaj pre deti, v horšom, pár metrov nového chodníka popred obecný úrad.
 
A ako je to dnes? Veľmi stručne, príspevok dostáva zriaďovateľ vo výške ročne stanoveného normatívu krát počet krúžko-členov. Príspevok sa dostával bez ohľadu na miesto bydliska a na členov vo veku 0 až 30 rokov. Konkrétne v Žiline je dnes celkový objem finančných prostriedkov určených pre deti a mládež na záujmové vzdelávanie približne 1,5 mil euro. Podľa nového systému v Žiline dostaneme približne 0,5 mil. euro. (!)
 
Nikto so zdravým rozumom nepochybuje o tom, že doterajší systém financovania záujmového vzdelávania nebol celkom zdravý. A paradoxy, keď jedno dieťa bolo zapísané v niekoľkých desiatkach krúžkov (!), či celkový počet členov centier mnohonásobne presahoval počet všetkých obyvateľov obce v ktorej centrum pôsobilo, boli neférové, ba priam možno až podvodné. A všetci „normálni“ a práve tí slušní, zanietení a pracovití kričali po zmene. Ale to, čo sa dosiahlo, je absolútny nezmysel a nekompetentné rozhodnutie! 
 
Perfídnosť - a až sa mi žiada povedať, že zákernosť tohto nariadenia je v tom, že jedným zobral, druhým pridal, niektorým pomohol, ale iných zlikvidoval. V každom prípade rozdelil napríklad aj mestá a obce. Niekde sa zoberie, v prípade Žiliny je to 70% (1 mil euro) z dnešného balíka a súčasne sa pridá 2 200 obciam a mestám. Vo väčšine z nich sa nikdy žiadne záujmové vzdelávanie detí a mládeže nikdy nekonalo. A to je aj vysvetlenie, prečo návrh podporil aj ZMOS. A to je možno aj dôvod, prečo toto nariadenie prešlo väčšinovo bez záujmu médií či predstaviteľov samosprávy (a práve ich sa to týka najviac). Až mám na jazyku, že sa tak stalo podľa pravidla, jedným zoberiem a u druhých si kúpim súhlas.
 
Riešenie (aj keď možno tiež nie ideálne) je jednoduché. Jeden člen v jednom krúžku bez ohľadu na miesto bydliska, pri zachovaní dnešnej výšky normatívu a prísna kontrola, napríklad cez jeden spoločný register podľa rodných čísiel. Dnes existuje toľko registrov, že problém kontroly nemôže existovať. 
 
Paradoxne, tvorcovia nariadenia vlády, v snahe riešiť neférové zneužívanie systému dosiahli to, že postihnú tých, ktorí s deťmi a mládežou systematicky pracovali, tých, ktorí nepodvádzali, tých, ktorí si uvedomujú, aké nástrahy poskytuje deťom ulica. Takže zjednodušene, poctiví a féroví dostali po kotrbe. Nechcem strašiť, ale z jednoduchých prepočtov je zrejmé, že táto zmena sa dotýka približne 300 000 detí a mladých ľudí - a to je číslo, ktoré je alarmujúce. 
 
Veľmi konkrétne: v Žiline máme asi 8 000 detí a mladých ľudí v jednotlivých zariadeniach záujmového vzdelávania. Podľa nového systému financovania minimálne 5 000 detí dostane stop svojim mimoškolským aktivitám, dostane červenú rozvoju svojho talentu a naopak dostane zelenú pre pobyt na ulici. A to je absolútne tragické.   
 

Chcem veriť v zdravý rozum, a preto nepíšem nekrológ za voľno-časovými aktivitami našich detí a mládeže. Píšem apel práve na zdravý rozum členov Vlády SR. Účinnosť nariadenia je od 1.januára 2011.  A to je dosť času, aby rozum zvíťazil. 

(Z môjho blogu: http://harman.blog.sme.sk)

Naspäť