Aktuality

23.06.2010

Žilinčania pomáhajú východu

Deti deťom, rodiny rodinám a školy školám Obyvatelia mnohých častí Slovenska v posledných dňoch prežívajú ťažké chvíle. Mnohí z nich prišli o všetky osobné veci, iní sa dodnes nemôžu vrátiť do svojich domov a niektorí o svoje domovy prišli. Každý z nich sa dnes ocitá v ťažkej životnej situácii a stojí pred otázkou ako ďalej. Rozhodli sme sa adresne pomôcť zozbieraním vecí, ktoré títo ľudia naozaj potrebujú. Mesto Žilina vyhlásilo nefinančnú pomoc pre ľudí postihnutých povodňami. Pomôcť môžete aj Vy.
Viac informácii

08.06.2010

Záplavy v Žiline

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do záchranných prác pri odstraňovaní škôd po záplavách, ktoré postihli Žilinu v piatok 4. júna. V pondelok 7. júna 2010 bolo znížené riziko povodní v Žiline, z tretieho stupňa na druhý stupeň povodňovej aktivity na celom území mesta.
Viac informácii

03.06.2010

Prvá historická elektronická aukcia v Žiline

Dnes sme v Žiline spustili obstarávanie cez elektronické aukcie. Týmto opatrením ušetríme peniaze nás všetkých. Cez elektronické aukcie, ktoré budú zverejňované na internete, sa bude o zákazky mesta uchádzať každý, kto ponúka kvalitné služby a tovary. Na Slovensku je v súčasnosti desiatka miest, ktoré obstarávajú prostredníctvom elektronickej aukcie. V Žiline nejde o náhodný jav. Je to súčasť systematických krokov, ktorými otvárame úrad pre ľudí, ale aj pre firmy, ktoré sa chcú podieľať na dobrom fungovaní mesta.
Viac informácii

31.05.2010

Deti a mládež, smer ulica

Vláda SR na jednom zo svojich posledných rokovaní schválila zmenu spôsobu financovania Centier voľného času a Základných umeleckých škôl. Zmenu, ktorá bude znamenať pre mnohé tieto zariadenia zánik a množstvo detí a mládeže skončí na ulici. (Z môjho blogu: http://harman.blog.sme.sk)
Viac informácii

27.05.2010

XVI. Staromestské slávnosti

Milí návštevníci, opäť mám tú česť pozvať vás na Staromestské slávnosti, najväčšiu kultúrnu udalosť Horného Považia. Na Mariánskom a Hlinkovom námestí v Žiline sa vystrieda viac ako 1000 domácich i zahraničných účinkujúcich, atmosféru podfarbia trhy s ľudovými remeslami, predstavia sa naše školy, folklórne skupiny, športové a tanečné k luby a viaceré inštitúcie, ktoré na podujatí spolupracujú. S úctou Ivan Harman
Viac informácii

Strana: 12345678